นมถั่วขาวลดน้ำหนัก

ประกาศหรือโฆษณาฟรี

บริษัท เควีพี เอ็นจิเนียริง แอนด์ โปรดักจำกัด

โมเดิร์นรีสอรืทลำปาง

รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

View My Stats
  HOME  :  บริการของเรา  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับสู่ประวัติของตระกูลเวียงแสง

 เพื่อลำลึกถึงคุณความดีของคุณพ่อทองแดง ที่ได้วายชนในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2555 ด้วยความอาลัยรักอย่างสูง

        เว็บมาสเตอร์

และขอบพระคุณ ญาติมิตรและเพื่อนบ้านที่ให้ความช่วยเหลือ ทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี

 

ประวัติ

คุณพ่อทองแดง เวียงแสง

คุณพ่อทองแดง เวียงแสง   เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2473 ที่บ้านจันทร์สว่าง(บ้านแป้นจั่น)  ตำบล อุ่มเม้า  อำเภอธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด  เป็นบุตรของคุณพ่อ ลี-คุณแม่บุญ เวียงแสง มีพี่น้อง ร่วมสายโลหิตจำนวน 7 คนดังนี้

1.นางสีดา ตรีเหรา  เสียชีวิตแล้ว

2.นายสุดชา เวียงแสง ข้าราชการบำนาญอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียน บ้านหนองแวง อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

3.นายบุญมา เวียงแสง เสียชีวิตแล้ว

4.นายทองแดง  เวียงแสง ผู้วายชนม์

5.เด็กหญิงทองดี  เวียงแสง เสียชีวิตแล้ว

6.นายวิเลิศ  เวียงแสง ข้าราชการบำนาญอดีต หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

 สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

7.พระประเสริฐ  เวียงแสง มรณภาพ

 

 

ชีวิตครอบครัว   

คุณพ่อทองแดง  เวียงแสง สมรสกับคุณแม่ประภาส  เวียงแสง สกุลเดิม(จักรทุม) อดีตครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอ เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว  มีบุตรธิดาด้วยกัน 5 คน คือ

 

1.         นางสาวปัทมา เวียงแสง สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัวเจ้าของหอพักปัทมาแมนชั่น จังหวัด ขอนแก่น

2.         นายเด่น เวียงแสง สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพทนายความ จังหวัดจันทบุรี สมรสกับนางวงษ์รัตน์ เวียงแสง มีบุตรด้วยกัน 2 คน

3.         นางสาวดารณี เวียงแสง สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบอาชีพส่วนตัว

4.         นายธนันต์ เวียงแสง สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำงานกับบริษัท  ไทเนอร์ยี อินสทรู เม้นท์ จำกัด สมรสกับนางปราณี  เวียงแสง

5.         นายปรัชญา  เวียงแสง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหานคร ปัจจุบันประกอบธุรกิจเปิดบริษัท เค .วี.พี. เอนจีเนียริง แอนโปรดัก จำกัด สมรสกับนางวารุณี เวียงแสง มีบุตร 3 คน

 

 

 

ประวัติการศึกษา

1.การศึกษาทางธรรม  

คุณพ่อทองแดง  เวียงแสง ได้บวชเป็นสามเณร เมื่ออายุ 12 ปี พ.. 2485 ที่วัดบ้านจันทร์สว่าง ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนพระปริยัญติธรรม บ้านสองพี่น้อง อ.ธวัชบุรี และโรงเรียนวัดท่าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จนสอบนักธรรมชั้นเอกได้ เมื่ออายุ 17 ปี ขณะที่ยังเป็นสามเณร

.. 2492 อายุ 19 ปี  เดินทางไปศึกษาต่อที่วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

.. 2493  เมื่ออายุ 20 ปี ได้บวชเป็นพระภิกษุ ที่วัด สระเกศ และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

.. 2494อายุ 21 ปี  สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

.. 2498อายุ 25 ปี ได้ลาสิกขาบทจากการเป็นพระภิกษุ

 

 

 

 

 

 

 

2.การศึกษาทางโลก

          คุณพ่อทองแดง เวียงแสง เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 เมื่อปี พ.. 2485 ที่โรงเรียนวัดวารีอุดม บ้านหนองบัว อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

.. 2496 ขณะที่เป็นพระภิกษุได้ศึกษาด้วยตนเอง  สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

.. 2498 ศึกษาด้วยตนเอง สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วได้ลาสิกขาบท

.. 2499 ศึกษาด้วยตนเอง สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8

.. 2511 ศึกษาด้วยตนเอง สอบไล่ได้วุฒิครูพิเศษมัธยม(พ.ม.)

..2524  ศึกษาที่วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ได้ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต (..)

ประวัติการรับราชการ

ปีพ.. 2503 บรรจุเป็นครูโรงเรียนบ้านหนองจิก เป็นเวลา 5 ปี

ปีพ.. 2507 ย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง เป็น เวลา 6 ปี

ปีพ.. 2513 ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย

ปีพ.. 2521 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย

ปีพ.. 2525 ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียน บ้านสามแยกโพธิ์ชัยและดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการในปี พ.. 2534

 

 

 

 

ประวัติการเจ็บป่วย

          คุณพ่อทองแดง เวียงแสง เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรง ชอบออกกำลังกายด้วยการเดิน การวิ่ง  และการขี่จักรยานสม่ำเสมอ เป็นประจำ ประกอบกับเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิต ร่าเริง แจ่มใส  เป็นนักพูด และเป็นโฆษกในงานต่างๆ ในบางโอกาส อุปนิสัยเป็นคนสนุกสนานเป็นที่รักใคร่ของลูกหลาน และบุคคลใกล้ชิด

          เมื่ออายุสูงวัยย่างเข้าวัยชรา  คุณพ่อเริ่มมีอาการของโรคเบาหวาน และเป็นโรคความดันโลหิตสูง ลูกๆได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และที่บ้านด้วยการดูแลลูกๆเสมอ ปลายปี พ.. 2554 ได้มีอาการของโรคหัวใจแทรกซ้อนเพิ่มอีก ทำให้มีอาการเหนื่อยมากในบางครั้ง  แต่เนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง  ไม่ยอมแพ้ต่อโรคร้าย

ขณะที่เจ็บป่วย ก็ยังเดินทางไปพบปะกับเพื่อนฝูงลูกหลานอยู่ตลอดเวลา

          จนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 05.00 น คุณพ่อได้จากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ด้วยอาการสงบ   ทิ้งไว้แต่ความอาลัยเศร้าโศรก เสียดายของลูกๆหลานๆทุกคน ศิริอายุรวมได้ 82 ปี 1 เดือน 14 วัน

 พี่ติ๊ก นางสาว ปัทมา  เวียงแสง
พี่ติ๊ก นางสาว ปัทมา เวียงแสง
07-10-2011
เจ้าของกิจการ แมนชั่นหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น30ห้อง ชื่อ ปัทมาแมนชั่น

นาย บวร เวียงแสง
นาย บวร เวียงแสง
06-10-2011
ชื่อเล่น ที่ญาติพี่น้องรู้จักกันดีชื่อ อ้ายช้าง  (อ้าย ภาษาอีสานหมายถึง พี่)

นางบุญ เวียงแสง
06-10-2011
เป็นลูกของ แม่อินทร์ มีลักษณะสูงขาว รูปร่างสวยงาม เป็นเทพี ของตำบล อุ่มเม้า ในขณะนั้น ได้เลี้ยงดูลูกทั้งหมด 8 คน ซึ่งคนแรกชื่อ ...

สิบตำรวจตรี ลี เวียงแสง
06-10-2011
เกิดที่ บ้านมอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เมื่อโตขึ้นก็บวชเป็นพระ มีความรู้ความสามารถ เป็น จาน (อาจารย์) จึงลาสิขาบท ออกมารับราชการตำรวจขณะนั้น ...

ขอเชิญ ร่วมงานแต่งงาน ปุ๋ม และ ยอด
ขอเชิญ ร่วมงานแต่งงาน ปุ๋ม และ ยอด
06-10-2011
พ่อณัทพิสิษฐ์ (เฉลิม) ทำมิ      และ   แม่บัวซ้อน      เวียงแสง แม่ศศิธร                    ...

นางสาว กาญจนมาศ  เวียงแสง
นางสาว กาญจนมาศ เวียงแสง
07-10-2011
เป็นลูกสาวคนเดียว ของ หลวงพ่อประเสริฐ ปภาโส หลวงพ่อประเสริฐไม่ต้องห่วงลูก ลูกทำใจได้ลูกรู้ว่าหลวงพ่อไปสบาย ไม่เจ็บปวดใดๆ ...

นาย ปรัชญา  เวียงแสง
นาย ปรัชญา เวียงแสง
06-10-2011
เป็นบุตร คนที่ 5 ของ มหาทองแดง เวียงแสง และนางประภาส เวียงแสง(จักรทุม ถึงแก่กรรมแล้ว)

ดช.กฤตเมธ    เวียงแสง
ดช.กฤตเมธ เวียงแสง
06-10-2011
เป็นบุตร คนแรก ของนายปรัชญา  เวียงแสง(Webmaster) และ นางวารุณี    เวียงแสง (มหาวัน)

ดช.วีรภัทร    เวียงแสง
ดช.วีรภัทร เวียงแสง
06-10-2011
เป็นบุตร คนที่ 2 ของนายปรัชญา  เวียงแสง(Webmaster) และ นางวารุณี    เวียงแสง (มหาวัน)

5 คำถามล่าสุดใน WEBBOARD, ตั้งคำถามใหม่
06/10/11 08:34» ถึงพี่น้อง นามสกุล เวียงแสง ทุกท่าน..


 
HOME  บริการของเรา  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา
Copyright©2019 ต้นตระกูลเวียงแสง